Microsoft 365’in yeni güvenlik ve uyumluluk tekliflerini kaçırmayın

Office 365, Windows 10 ve Enterprise Mobility + Security’yi (EMS) bir arada sunan Microsoft 365 ile ilk tanıştığımızda vizyonumuz iki ana temel üzerine oturmuştu. Bunlardan ilki çalışanların üretkenliğine ve işbirliğine güç katmak isteyen müşterilere kusursuz bir deneyim sunmak, diğeriyse modern bir işyeri için yönetimi kolay ve güvenli bir platform sağlamaktı. Piyasaya çıkışından bu yana, büyümesinde katkı sağlayan BP, Gap, Walmart ve Lilly gibi müşterilerden aldığımız olumlu tepkiler karşısında ayrı heyecanlar duyduk.

Müşterilerin Microsoft 365’i hızla benimsemesi altındaki en büyük neden, giderek daha karmaşıklaşan siber güvenlik tehditleri çağında artan güvenlik ve uyumluluk ihtiyacıydı. Buna bir de Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) gibi yaptırımlarla gelen karmaşık bilgi güvenliği ihtiyaçları eklendi. Bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere sizlere, Microsoft 365’e gelen iki yeni güvenlik ve uyumluluk teklifini tanıtmak isteriz.

  • Kimlik ve tehdit koruması için Identity & Threat Protection – Bu yeni paket ile Office 365, Windows 10 ve EMS’yi kapsayan tek bir teklifle güvenlik bir arada sunuluyor. Microsoft Threat Protection (Azure Advanced Threat Protection / ATP), Windows Defender ATP ve Office 365 ATP / Threat Intelligence dahil) koruma çözümlerinin yanı sıra Microsoft Cloud App Security ve Azure Active Directory gibi gelişmiş tehdit koruma hizmetlerinden seçilmiş bu güvenlik paketi kullanıcı başına aylık 12 dolara aktive edilebilir. *
  • Bilgi koruması ve uyumluluk için Information Protection & Compliance – Bu yeni paket ile Office 365 Advanced Compliance ve Azure Information Protection bir arada sunuluyor. Uyumluluk desteği vermek üzere tasarlanmış bu paket aynı zamanda BT ekiplerinin Microsoft Bulut hizmetleri çapında devam eden risk değerlendirmelerini gerçekleştirmelerine, otomatik koruma sağlamalarına, hassas verilerin yaşam döngüsü boyunca yönetilmesine ve regülasyon gerekliliklerine etkin bir şekilde yanıt verilmesine de yardımcı olmakta. Bu teklif kullanıcı başına aylık 10 dolara aktive edilebilir. *

Bu yeni teklifler, tam bir Microsoft 365 E5 paketinin bir parçası olmakla birlikte Microsoft 365 E5 aynı zamanda iş analitiği, kurumsal düzeyde sunduğumuz telefon sistemi ve sesli konferansı da kapsamaktadır. Tam bir Microsoft 365 E5 paketi sadece güvenlik ve uyumluluk yetenekleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda Power BI gibi iş analitiği çözümleri ve sesli konferans ve gelişmiş telefon sistemi gibi iletişim çözümleri de sunar. Bununla birlikte müşteriler tekil bazda güvenlik ve uyumluluk bileşenlerini satın alarak da devam edebilirler.

Bu yeni gelişmeler ve teklifler ile ilişkili fiyat artışı veya bir hizmet etkisi yoktur. Yeni Identity & Threat Protection ve Information Protection & Compliance teklifleri, müşterilerimize bu güvenlik ve uyumluluk iş yükleri için kolaylaştırılmış bir satın alma, dağıtma ve benimseme sunabilmek üzere tasarlanmıştır.

Müşterilerimizle geleceğin çalışma hayatıyla ilgili konuştuğumuzda, güvenlik ve uyumluluğun kurumsal önceliklerin başını çektiğini görüyoruz. Bu yeni tekliflerin güvenlik ve uyumluluk yolunda ihtiyaçları karşılamada kurumlara ve işletmelere yardımcı olması en büyük temennimiz.

* Microsoft 365 E3 müşterileri için toplu alım indirimlerinden önce fiyatlandırma.