Microsoft Trusted Cloud katı denetim altındaki endüstrileri destekliyor

Kamu kurumları, finansal hizmet ya da sağlık hizmeti veren kurumlar gibi katı kurallara tâbi endüstrilerde faaliyet gösteren bir kurum olarak buluta geçişinize henüz başlamadıysanız, geride kalacağınız maalesef artık yadsınamayacak bir gerçek. Bulut artık yeni bir teknoloji değil; büyük olasılıkla sizinle aynı endüstride çalışan birçok kurum kendi bulut yolculuğunda ciddi yol aldı. Bu noktada şu soruların yanıtlarını düşünmekte fayda var: Sizi ilerlemekten alıkoyan nedir? Bulunduğumuz dijital çağda rakipleriniz ne gibi avantajlar kazanıyor? Bugün sizinle neden Microsoft Trusted Cloud platformuyla buluta giden yolculuğunuzun ilk adımını atmayı değerlendirmeniz gerektiğini paylaşıyoruz.

Buluta giden yolun önündeki en büyük engelin, düzenlemeler ya da endüstriye uyumluluk olduğunu sıkça duyuyoruz. Microsoft’un pazara sunduğu teknolojinin yerel yasaları karşıladığından ve mevzuata olduğu gibi endüstriye özgü kurallara uygun olduğundan emin olmak için düzenleyiciler ve ilke koyucular ile birlikte çalışıyoruz. Kaygıları ve sorunları dinleyerek, her aşamada yeni yasa ve kuralları izlediğimizden emin oluyoruz. Mevcut ya da planlanan tüm düzenleme veya kuralları karşılayacak şekilde çalışarak, müşterilerimizin bulut hizmetlerimizden gecikmesiz olarak yararlandıklarından emin olmak üzere tüm bilgiler Microsoft mühendislik ekiplerine ve yerel ekiplere iletiliyor. Öte yandan düzenleyicilerin ve ilke koyucuların teknolojiyi ve Microsoft gibi teknoloji kurumlarının gittikleri yolu anlamalarına yardımcı oluyor; sizin gibi kurumların Microsoft’un güvenlik, gizlilik, uyumluluk, şeffaflık gibi güvenilen bulut ilkeleri çevresinde nasıl çalıştığını, bunları düzenlemelere tâbi endüstrilerdeki ilke ve mevzuatla nasıl eşleştirdiğimizi anlamaları için rehberlik ediyoruz.

Kurumlar, bulundukları konum ne olursa olsun, AB’de yerleşik kişilere ürün ve hizmet sunan veya AB’de yerleşik kişilerle bağlantılı verileri toplayan, analiz eden tüm kurumları etkileyen Genel Veri Koruma Regülasyonu‘na (GDPR) uyumluluk kaygısını yaşıyor. Dünya genelinde birçok kurum, AB vatandaşlarıyla etkileşim hâlinde olduğu için, veri uyumluluğu, aşağı akış veri işleme süreçleri ve sözleşme koşullarına ilişkin kaygılar nedeniyle Mayıs 2018’den bu yana yürürlükte olan GDPR’yi bulut için bir engel olarak görebiliyor. Ancak Microsoft’un pozisyonu nettir: GDPR uyumluluğunu destekliyoruz ve hem kanıtlarla hem sözleşme hükümlerimizle sizin ve düzenleyicilerin bunu nasıl yaptığımızı anlamanıza yardımcı olabiliriz. Microsoft 365, Dynamics 365, Azure gibi bulut platformlarımızı zaten kullanıyorsanız, kurumunuzun uyumluluğundan emin olmanıza yardımcı veri gizliliği denetimlerine ve güvenlik yeteneklerine sahipsiniz demektir.

Buluta geçişin önünde bir engel olarak görüldüğünü duyduğumuz bir diğer konu da güvenlik. Bu noktada hem kurum hem de kurumun elindeki veriler açısından genel bir risk düşüncesi hâkim. Bu kaygılar anlaşılır olmakla birlikte, Microsoft bulutuna geçen birçok kurum, bulutun birçok açıdan onlara kendi başlarına başarabileceklerinden çok daha güçlü bir güvenlik ve direnç sağladığını görüyor. Microsoft, güvenliğe yılda 1 milyar dolar yatırım yapmakta. Bu, herhangi bir kurumun tek başına yapabileceği bir yatırımın çok ötesindedir. Yerel yasalar veya veri yerleşikliği ile ilgili kaygıların karşılanmasına yardımcı olmak için Birleşik Krallık’ta ve Almanya, Avustralya gibi diğer coğrafyalarda Microsoft bulut platformuna yerel veri merkezleri üzerinden de erişim sağlıyoruz. Bu sayede, örneğin, BK Savunma Bakanlığı gibi bazı bulut müşterilerimizin ülkenin veya endüstrinin kurallarıyla uyumluluk sağladığını; bulutumuzda verilerinin nerede durduğunu denetleyebildikleri ve gerekli denetim özelliklerine, Office 365 Advanced Threat Protection, Customer Lockbox, Rights Management Services, Data Loss Prevention gibi araçlara ve verilerini denetlemelerine yardımcı diğer yeteneklere sahip oldukları için verilerinin güvenliğinden emin olabildiklerini gördük.

Ama buluta geçişte söz konusu olan yalnızca uyumluluk ve güvenlik değildir. Katı kurallara tâbi endüstrilerde faaliyet gösteren birçok kurum, Office 365, Enterprise Mobility + Security ve Windows 10’u bir araya getiren Microsoft 365‘i benimsemiş durumda ve ekip çalışması için sanal çalışma alanları, her yerden çalışma esnekliği ve self servis analiz sağlayan daha güçlü yeteneklerle çalışanlarını yetkinleştirmeye önem veriyor. Microsoft 365’e geçmek bu kurumların altyapılarını iyileştirmelerini ve tek bir satıcıdan sağlanan güvenli, tutarlı bir yöntemle, modern masaüstünden sesli iletişim çözümlerine, birleşik yönetim denetimlerine kadar birçok yeteneği sağlamalarını mümkün kıldı. Bu kurumların çalışanları, sürekli güncel kalan, bir hizmet olarak yönetilen ve Microsoft tarafından korunan daha yenilikçi ürün ve hizmetler sunma gücüne sahip. Birçok kurum finansal açıdan da Microsoft bulut platformunun faydasını görüyor. Türünün en iyisi olan pahalı nokta çözümler satın almak ve bu ayrık sistemleri bir araya entegre edip yönetmek için yeni personel istihdam etmek yerine, altyapılarını basitleştirebiliyor, toplam satıcı hizmet alanını olduğu gibi, güvenlik ve uyumluluk risklerini de azaltabiliyorlar.

Sonuç olarak, kurumunuzun uyumluluk ve güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için bulut çözümlerimizi değerlendirmelisiniz. Microsoft olarak uyumluluk ve güvenlik konularına endüstri genelini içeren bir düzeyde bakıyoruz. Temelde, siz başarılı olmadıkça bizim de olamayacağımıza inanıyor, onun için yolculuğunuzu basitleştirmenize yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Microsoft Trust Center sayfasında Microsoft Trusted Cloud’a giden yolculuğunuzu başlatma konusunda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.