Kapsayıcı kültürümüzü güçlendiriyoruz

Üç yıl önce Microsoft olarak kültürümüzü geliştirmek, bunu yaparken de çalışanlar, müşteriler ve iş ortaklarımızla ilişkilerimizi yeniden tanımlamak üzere bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuğa, hedeflediğimiz kültürü üç niteliğe odaklayan bir büyüme anlayışı üzerinde temellendirerek başladık:

  • Müşterilerimize odaklanmak;
  • Birleşik tek bir şirket olarak çalışmak (One Microsoft);
  • Daha çeşitli ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmak.

Bugün olduğu gibi o zaman da kültürümüzün, yetenekleri çekmek ve elde tutmak, stratejimizi uygulayabilmek ve hissedarlarımız için sonuca ulaşmak için önemli olduğunun farkındaydık. Belirli bir amacı ve misyonu olan bir kurum olarak, dünyada bir fark yaratmak başarımızın önemli parçalarından biridir. Misyonumuzu gerçekleştirmek için yeryüzündeki her kişi ve her kuruma daha fazlasını başarma yetkinliğini kazandırmak amacıyla, çeşitlilik gösteren ve daha kapsayıcı bir yapı oluşturma çabamızda kararlı olmamız gerektiğini biliyoruz. Çeşitliliği geniş bir kapsamla tanımlamak ve bu çeşitliliği tüm boyutlarıyla destekleyen eylem planlarını benimsemekle birlikte, bugünkü verilerimiz teknoloji sektöründe geliştirmemiz gereken belirli alanlar olduğunu gösteriyor. Ayrıca, çalışanlarımızın tam potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için, her bir kişinin aidiyet duygusuna sahip olması ve kendilerini tam ve gerçek anlamda işine verebilmesi gerektiğinin de farkındayız.

Bugün işgücüne ait yıllık demografi rakamlarımızı yayınlıyoruz. Bu, daha kapsayıcı bir kültür oluşturmaya giden yolumuzdaki dönüm noktalarından yalnızca biri. Bu sitede güncel (30 Eylül 2017’ye kadar) bilgilerimizi detaylarıyla görebilirsiniz.  Microsoft’un geçen yıl satın aldığı LinkedIn de bugün çeşitliliğe ait demografi bilgilerini paylaşıyor. Bu bilgileri burada bulabilirsiniz(Aşağıda göreceğiniz gibi, önemli birkaç kategoride Microsoft ve LinkedIn’in birleştirilmiş ortak oranlarını da paylaşıyoruz.)

Toplam olarak: Amaçlanan çalışmalar temelinde, kadın ve azınlık çalışanların şirkete çekilmesi ve elde tutulması konusunda önemli gelişmeler kaydetmeye başlıyor; şirket içindeki roller genelinde yeteneklerin genişletilmesinde de ilerleme gösteriyoruz. Ancak bu kadarla yetinmiyor, çok daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz; yapacağız da.

Microsoft’ta kadınlar

LinkedIn alımının dışında, tüm dünyada Microsoft’ta çalışan kadınların oranı yüzde 25,9’dur. Bu yıl geçen yılın yüzde 25,8’lik oranına göre küçük bir artış oldu. Kadınların ortalamanın üzerinde bir oranda temsil edildiği telefon üretimi işletmesinin sonlandırılması hariç tutulduğunda, küresel işgücümüzde kadınların temsil edilme oranı yüzde 0,9 artmıştır; bu da çeşitlilik ve dahil etme konusuna verdiğimiz önemi ve bu konudaki çalışmalarımızı yansıtmaktadır.

Bu toplam rakamın altında bazı kilit alanlarda önemli ilerlemeler de görülüyor. Microsoft’tun tüm seviyelerinde işe alınan kadınların sayısında büyümenin devam ettiğini ve bazı kilit göstergelerin öne çıktığını görüyoruz:

  • Teknik rollerdeki kadınların oranı yüzde 17,5’ten yüzde 19,0’a;
  • Şirketin liderlik pozisyonlarındaki kadınların yüzdesi 17,9’dan yüzde 19,1’e yükseldi.

Yönetim kurulunda temsil oranı

Yönetim kurulumuz, bugün teknoloji şirketleri arasında en fazla çeşitliliğe sahip kurul olmaya devam ediyor. Bu yılın kurulunda 14 pozisyondan altısı için kadınlar ve etnik azınlıklar aday gösterildi.

Felsefemiz ve yaklaşımımız

Bugün işgücümüz hakkında belli bilgileri paylaşırken çeşitlilik ve kapsayıcılığın cinsiyet ve ırk demografiklerinden çok daha fazlası olduğunu biliyoruz. Bunlardan birkaçını söylemek gerekirse, kültür, din, yaş grupları, siyasi eğilimler ve cinsel eğilimler de de söz konusu. Çeşitlilik ve kapsayıcılığa verdiğimiz önem, herkesin kendini ait hissettiği ve değer verildiğini hissettiği bir ortamı yaratmamızı gerektirmektedir. Bu içerme ve topluluk anlayışını beslemek, şirketimizin, yeryüzündeki her kişi ve her kuruma daha fazlasını başarma yetkinliğini kazandırma misyonunu gerçekleştirmemize yardımcı olacaktır. Bu, yüksek, ancak başarmaya bağlı olduğumuz bir hedef.

İlerlememizi hızlandırmak için, CEO ve kıdemli liderlik ekibimizin desteğiyle, beş temel üzerinde kurulan uçtan uca küresel bir Çeşitlilik ve İçerme stratejisini benimsedik. Aşağıda, her bir alanda gelişmek için neler yaptığımıza dair örnekleri bulacaksınız. Bugün bunları sizinle paylaşırken hem kendi çalışmalarımızdan hem diğer şirketlerin bu alanda gelişmek için yaptıklarından öğrenmeye devam ediyor, kültürel dönüşümümüzü sürdürdükçe yine başkalarının uygulamalarından öğreneceğimizi umuyoruz.

1. Yetenek havuzumuzu genişletiyoruz

Çeşitlilik gösteren teknik adaylar havuzumuzu oluşturmaya ve genişletmeye önem veriyoruz. Dünya çapında 40.000’den fazla genç kıza STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanına girme fırsatını sağlayan DigiGirlz çalışmamızdan, kadınlara yönelik NCWIT Aspirations in Computing iş ortaklığımıza, ABD’nin 29 eyaletinde 349 okuldaki bilgisayar bilimi öğretmenlerinin yer aldığı TEALS programımıza, kentli yetişkinlere beceri gelişimi sağlayan Year Up programımıza kadar, daha fazla çeşitliliğe sahip bir yetenek havuzu oluşturmak için yatırım yapıyoruz.  Gelecekteki işgücümüzü teşvik etmek ve yetiştirmek için anlamlı yollar bulmayı sürdüreceğiz.

2. Kapsayıcı bir işe alma süreci oluşturuyoruz

Yetenek havuzumuzu oluşturma ve genişletmenin yanı sıra, kaynaklarımızda daha kapsamlı ve süreçlerimizde daha bütünleştirici olmak amacıyla geleneksel işe alım uygulamalarımızın ötesine bakmak istiyoruz. Büyük yetenekler her yerde bulunur. İşe alım çalışmalarımızı sürdürdüğümüz üniversitelerin kapsamını, tarihsel olarak siyahların gittiği yüksek okul ve üniversiteleri içerecek şekilde genişlettik. Autism Hiring ve Engineering Acceleration Program (LEAP) programlarımız, daha güçlenmemize yardımcı olacak geleneksel olmayan kaynakları aktif olarak arayışımızın örnekleridir. Aday listelerinde çeşitlilik sağlamaya ve en iyi yetenekleri bulmaya zaman ayırmaya odaklanıyor, yöneticilerin Kapsayıcı İşe Alma eğitimini almalarını zorunlu tutuyoruz. Olağanüstü yetenekleri işe almayı sürdüreceğiz; ancak bunu, işe alma kararlarını vermeden önce yetenek ve profilleri daha geniş bir bakışla görerek sürecin herkes için kapsayıcı olmasını sağlayan bir yaklaşımla yapacağız.

3. Çalışanları güçlendiriyor ve kalıcılığı sağlıyoruz

Daha çeşitlilik gösteren yeteneklerin işe alımı gibi, bu yeteneklerin kalıcılığını sağlayabilmemiz de aynı derecede önemlidir. İnsanların davet edildikleri yere gittiklerini biliyoruz, ama gittikleri yerde kalmaları hoş tutulmalarına bağlıdır. Yöneticilerimiz, yeteneklerin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Biz de çalışanlarımızı daha iyi yönlendirebilmeleri ve destekleyebilmeleri için yöneticilerimize yatırım yapıyoruz. Topluluk oluşturmak ve fırsat yaratmak amacıyla Çalışan Kaynağı Gruplarımıza (LGBTİ, Engelli, Çocuklu, Asyalı, Siyah, Hispanik/Latin kökenliler ve Kadınlar) yatırım yapmaya devam ederken, topluluklardan her birinin özel gereksinimlerini tanımlamak, tartışmak ve ele almak için kendileriyle yakından birlikte çalışıyoruz.

4. Çeşitlilik yoluyla müşterilerimizin memnuniyetini sağlıyoruz       

Çeşitliliği benimseyen bir kültür yaratmak, inovasyonu teşvik etmenin ve özgün bakış açıları ve anlayışların ortaya çıkmasına olanak tanımanın kritik bir unsurudur. Daha kapsayıcı bir tasarım sürecine odaklanmak, daha geniş bir müşteri kapsamına yönelik ve onların özgün gereksinimlerine hitap eden ürünler geliştirmemizi mümkün kılıyor. Örneğin, görme engelli topluluklara yardımcı olmak için görseli sesli olarak anlatan Seeing AI ve kullanıcıların fare, klavye ve metin okuma işlevlerini gözleriyle yönetmelerini sağlayan Eye Control gibi teknolojiler, engelli çalışanlarımız üzerindeki odağımızın herkes için inovasyon yapmamıza yardımcı olduğu örneklerden ikisi.

5. Kültürümüzü dönüştürüyoruz

Her bir çalışanın kendisine değer verildiğini hissettiği bir kültürü oluşturmak, büyüme fırsatını getirir; her çalışanın kendi amacını karşılama yetkinliğine sahip olması yaptığımız işin temelidir. Yine de bu kültürü etkinleştirmek ve sürdürmek için çalışanlarımızı, küçük ya da büyük olsun, değişimi benimsemeye teşvik ediyoruz. Performans ve gelişim yaklaşımımızı yeniden tanımlamaktan, gündelik (birbirlerini bölmemek gibi) edimleri içeren 10 kapsayıcı davranışın uygulanmasına kadar, her çalışan bu değişimin bir parçasıdır. Buna, amaçladığımız kültürde model oluşturması gereken ve primlerinin bir bölümü kendi bölümlerinde çeşitlilik ve dahil etmenin ilerlemesine bağlı olan kıdemli liderlik ekibimiz de dâhildir.

Geleceğe bakarken

Daha çeşitli, daha kapsayıcı bir kültür oluşturmaya giden yolculuğumuz devam ediyor. Çeşitliliğin temsili konusunda ise önümüzde daha uzun bir yolun olduğunu biliyoruz. Gelişmeye ve öğrenmeye önem veriyoruz. Çeşitliliği temsil eden yeteneklerin çekilmesine, geliştirilmesine ve kalıcılığının sağlanmasına yönelik çabalarımızı ve her bir kişiyi özgün bireysel özellikleriyle benimsemeyi sürdüreceğiz.

Bugün kadınlar ve etnik azınlıkların temsiline odaklanmış olmakla birlikte, aidiyet hissi herkes için geçerlidir. Şirketimizin hedeflerinin ve misyonunun bu geniş kapsamında herkese ihtiyacımız vardır. Şirketimizin, her bir çalışanımızın geliştiğini, güzel bir kariyerinin olduğunu hissettiği ve kendi özgün kişiliklerini gösterebildiği bir kurum olmasını istiyoruz. Dahil etmenin gerçek anlamı ve hepimizin olmasını istediği de budur.