BT Hizmet Haritasının Önemi

Merhaba,

Daha önceki Microsoft Özel Bulut makalelerimde sizlere; “Özel Bulut” mimarisinin, hizmet devamlılığı kapsamında kritik-görevler için verilerinin güvenliği ve uygulamaların birbirleri ile uyumluluğu açısından en uygun çözüm olduğundan bahsetmiştim.

Aynı zamanda Özel Bulut; sistem bileşenlerinde oluşan arızalar ya da planlı operasyonel bakım işlemlerine rağmen son kullanıcıya verilen hizmetlerin yüksek erişilebilirlik ve devamlı suretle çalışmasının yani hizmet sürekliliğinin sağlanmasına teknik ve konsept olarak altyapı sağlandığından da bahsetmiştim.

Microsoft System Center ailesinin uçtan uca hizmet yönetimi yetenekleri ile “Özel Bulut” altyapısını nasıl oluşturabileceğiniz konusunda bir çok kaynağa ve bilgiye bu blog’tan erişebilirsiniz.

Bu makalede, bulut mimarisinde uçtan uca hizmet yönetimini etkin yapabilmek için -aslında birçok farklı alanlarda da kullanılan Hizmet Haritası (service mapping) konusuna ve önemine değineceğim.

Birçok araştırma göstermiştir ki; hizmet sunumunda ve kullanımında yaşanan aksaklıklar aslında teknolojiden değil çoğunlukla insan ve süreç hatalarından kaynaklanmaktadır. Hizmet sunumuna etki eden problemlerin %80’i insan ve süreç hatalarından oluşmaktadır. Ve BT harcamalarının %70’i yeni teknolojiler için değil, söz konusu bu etkin olmayan BT operasyonları için harcanmakta olduğu tespit edilmiştir.

Dolayısı ile hizmet devamlılığın sürekli sağlanması ve BT operasyonlarının maliyet-etkin yapılabilmesi için bir hizmet haritasına ihtiyacınız olacaktır. Bu hizmet haritası bulut mimarisindeki bileşenlerinizin operasyonu ve optimizasyonuna katkıda bulanacaktır. Böylece BT operasyonlarınızı önceden enformasyon ile gerekli önlemleri almak suretiyle pro-aktif olarak yönetebilirsiniz.

BT operasyonlarınızı pro-aktif yönetmek için ihtiyacınız olacak konsept ve metodolojilere Microsoft’un geliştirdiği Microsoft Operations Framework 4.0’ı kullanabilirsiniz.

Hizmet Haritası; BT operasyonlarının etkin yönetimi için hizmet kapasitesi, erişilebilirliği ve aynı zamanda ilgili diğer hizmetler ile ilişkilerinin tanımlanarak hizmetin kontrollü bir şekilde verilmesine yardımcı araçtır.

Dolayısı ile hizmet haritası;

  • Teknik kapasiteyi ihtiyaca-yönelik yeniden organize (konfigüre) eder ve hizmet-odaklı bir yaklaşım sunar.
  • Hem teknik personelin ve hem de son kullanıcıların karmaşık sistemlerde hizmet sürekliliğinin yönetimini ve kullanımının daha kolay yapılmasını sağlar.
mstr

Microsoft Operations Framework 4.0’ı kullanarak kavramsal olarak tanımlayabileceğiniz hizmet haritalarını Microsoft System Center araçları (SCOM, SCSM)üzerinden uygulamaya alabilir ve özellikle performans, problem ve değişiklik yönetiminde etkin olarak kullanabilirsiniz. Buna göre hizmet haritasının size sağlayacağı temel faydalar şöyledir:

  • Yüksek erişilebilirlik, değişikliklerin servise/lere etkileri, problem kök-sebep analizi ve servisin/lerin yeni sürümünde test planı oluşturulması,
  • Hizmet haritasının bileşen konfigürasyon özellikleri yada mimari tasarımları içeren dokümanlardan daha ileri seviyede; hizmet yönetim yaşam döngüsünün her aşamasında ilişkileri ve bağlılıklarını gösteren değerli bir referans aracı olması,
  • Aynı zamanda hizmet yönetim yaşam döngüsünün tüm süreçlerinde etkin karar almaya yönelik ilgili personeller arasında etkili bir iletişim aracı olması,
  • Problem (olay), tanı/teşhis konulması yanında değişikliklerin servise/lere etkilerini anlamada en küçük konfigürasyon bileşeninden (CI) yukarıya doğru hareket edilebilen çok kullanışlı bir araç olması,
  • Aktif olarak hizmetin destek ve bakım faaliyetlerinde de referans olarak faydalı olacak ve planlama aşamasında kullanılabilecek bir araç olması,
  • Hizmet haritası hazırlanmasında ne kadar detaya inilirse o kadar etkin -özellikle yüksek öncelikli olay/problem çözümlerinde -faydalı bir araç olması.

mstr