Güvenli İnternet Günü kapsamında Dijital Nezaket çağrımızı duyuruyoruz

dijital-nezaket-endeksi

Güvenli İnternet Günü kapsamında aralarında Türkiye’nin de olduğu 14 ülkede gerçekleştirilen bir anketle çevrimiçi davranışlar ve etkileşimler bazında bireylerin tutum ve algılarını inceleyen Dijital Nezaket Endeksi’ni (Digital Civility Index – DCI) yayınladık. Araştırma kapsamında yetişkin ve gençlerin farklı çevrimiçi etkileşimler üzerinden nezaket seviyelerine detaylı olarak bakmak mümkün.

Anket kapsamında neler araştırıldı?

Ankette 13-17 yaş arası gençler ve 18-74 yaş arası yetişkinlerin, dört kategoriden 17 farklı çevrimiçi tehdide ilişkin deneyimleri ve yaşadıkları ele alındı. Bu kategoriler davranışsal, itibara yönelik, mahremiyet odaklı ve kişisel ihlaller olarak ayrıştırıldı.

Araştırmadan öteye geçebilmek

Çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çeken Dijital Nezaket Endeksi sonuçları; teknoloji şirketleri, eğitimciler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşları da içeren gruplarla paylaşılarak bu konuda farkındalık yaratılırken en iyi “dijital nezaket” uygulamalarına dair bir öneri listesi ve değerlendirme raporunu da Microsoft olarak paylaşacağız.

Ayrıca Microsoft olarak tüm dünyayı dört olumlu ilkeyle yaşamaya davet eden Dijital Nezaket Çağrısı’nı da başlatıyoruz. Tüketicileri çağrımıza katılmaya davet ederken paylaşımlarında #challenge4civility ve #Im4digitalcivility etiketlerini kullanarak sosyal medyada ses getirmeye çağırıyoruz.

Ayrıca Dijital Nezaket için altın kurallar ve farklılıklara saygı gibi özel konuların yer aldığı Dijital Nezaket websitesini yayına aldık. Gençlerden yetişkinlere herkesi dijital nezaket için göreve çağırdığımız sayfayı buradan ziyaret edebilirsiniz.

Facebook ve Twitter paylaşımlarımız için de ilgili hesapları takip edebilirsiniz.

Dijital Nezaket: Neden bu kadar önemli?

Olumsuz çevrimiçi etkileşimler gerçek hayatın bir parçası. Başkalarına duyulan güvenin azalması, stres artışı, uykusuzluk ve hatta intihar düşüncesine varan sonuçlarıyla gençler, genç yetişkinler, ebeveynler, eğitimciler ve karar vericilerin bu konuda daha fazla eğitim alması gerektiği yadsınamaz bir gerçek. Farkındalığı artırmak için Dijital Nezaket Endeksi çarpıcı sonuçları olan bir araştırma. Bu noktada en büyük umudumuz, bu bulguların “dijital nezakete” yönelik küresel bir yol izlemesine temel oluşturması.

Dijital Nezaket Çağrısı, tüketicileri çevrimiçi davranışlarının sorumluluğunu taşımaya çağırırken başkaları için birer rol modeli üstlenmeye de teşvik ediyor. Çağrının amacı, Microsoft’un çevrimiçi ortamda güvenli, katılımcı etkileşim ortamlarını teşvik etme ve dijital nezakete duyulan ihtiyaca yönelik farkındalığı arttırma konusundaki uzun vadeli özverisini desteklemektir.

Güvenli internet ortamının olmazsa olmazı: Dijital Nezaket

Güvenli İnternet Günü, özellikle çocuklar ve gençler arasında teknolojinin daha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek için Insafe tarafından organize edilen uluslararası bir eylem günü. Biz de Microsoft olarak 2004’den bu yana her yıl Güvenli İnternet Günü kapsamında faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu yılın teması “Değişimin parçası olun: Daha iyi bir internet için hep birlikte”.

Bu noktada Microsoft olarak çağrımız açık ve net:

İnsanları daha güvenli bir internet için bir araya gelmeye ve dijital nezaket sergilemeye davet ediyoruz.

Dijital Nezaket ile daha güvenli bir internet

Güvenli İnternet Günü’nde, dünyanın dört bir yanındaki insanları “dijital nezaketi” benimsemeye ve çevrimiçi ortamda birbirlerine saygılı davranmaya davet ediyoruz. Kulağa basit gelebilir; ancak yaptığımız anket ile insanların çevrimiçi etkileşimlerin tonu ve sonuçları hakkında endişeli olduklarını ve ileride tehditlerin daha da artacağından korktuklarını görülüyor.

Günümüz dijital nezaketine dair tutum ve algıları değerlendirmek için 2016 Haziran ayında gerçekleştirilen anket kapsamında “Siz ve çevreniz hangi çevrimiçi tehditleri yaşadı?” “Tehditler ne zaman ve ne sıklıkta oluştu?” “Hangi sonuçlar ortaya çıktı ve nasıl aksiyonlar alındı?” gibi sorular sordu.

Dijital Nezaket Endeksi, ankete dahil olanların ankette yer verilen 17 çevrimiçi güvenlik tehdidinden ortalama 2,2’sine maruz kaldığını ortaya koyuyor. En çok karşılaşılan 5 tehdidin istek dışı temas, kötü muamele görmek, trollenme, mahremiyet odaklı istenmeyen mesajlar ve çevrimiçi taciz olduğu ortaya çıktı.

Dijital Nezaket Çağrısına katılırken…

İnternetin daha iyi ve güvenli bir yer olmasını sağlamada lider rol üstlenme çağrısını kabul ederken Dört Dijital Nezaket Çağrısı idealine sadık kalarak üzerimize düşen görevi yerine getirebiliriz:

1. Altın kuralla yaşa

İçinde bulunduğum her etkileşimde empati, merhamet ve şefkat ile hareket edeceğim ve çevimiçi bağlantıda olduğum herkese haysiyetli ve saygılı davranacağım.

2. Farklılıklara saygı duy

Kültürel farklılıkları takdir edeceğim ve farklı perspektiflere saygı göstereceğim. Fikir ayrılığı yaşadığımda, duyarlı tepkiler vereceğim ve kişisel saldırılardan ve isim takmaktan kaçınacağım.

3. Cevap vermeden önce durup düşün

Katılmadığım şeylere yanıt vermeden önce durup düşüneceğim. Başkalarına zarar verebilecek, itibarımı zedeleyebilecek veya başkalarının veya benim güvenliğimi tehdit edecek herhangi bir şey yollamayacak ve yayınlamayacağım.

4. Kendimin ve başkalarının hakkını savunacağım

Güvende hissetmediğim durumlarda bunu bir başkasına söyleyecek, çevrimiçi istismar veya zorbalığın hedefindeki kişilere destek sunacak, herhangi bir kimsenin güvenliğini tehdit eden faaliyetleri raporlayacak ve uygunsuz ve güvenlik ihlaline yol açan davranışlara dair kanıtları koruyacağım.

İnterneti daha iyi bir yer haline getirme çabalarında bir lider olarak, deneyimlerimi sosyal medyada #challenge4civility ya da #Im4digitalcivility aracılığıyla paylaşacağım ve başkalarını Dijital Nezaket Çağrısı’na katılmaya teşvik edeceğim.

Soru ve cevaplarla Dijital Nezaket Endeksi

Dijital nezaket nedir ve Microsoft bunu nasıl ölçtü?

Dijital nezaket, insanlara çevrimiçi ortamda saygı, haysiyet ve empati gösterilmesiyle ilgilidir. İnsanların maruz kaldıkları mahremiyet odaklı istenmeyen mesaj, taciz ve yaralayıcı yorumlar gibi olguları araştırdık ve bunların çevrimdışı sonuçlarını ölçtük. Bunların hepsi çevrimiçi tehditlerin gerçek yaşamı etkileyen sonuçları olduğunu doğruladı.

Dijital Nezaket Endeksi nedir?

DCI, 14 ülkede (Avustralya, Belçika, Brezilya, Şili, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Meksika, Rusya, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD) yürütülen ve kişilerin çevrimiçi davranışlar ve etkileşimler hakkındaki tutum ve algılarını inceleyen anketimizin sonucudur.

Dijital Nezaket Çağısı’na nasıl katılabilirsiniz?

Dijital nezaket herkesin sorumluluğudur ve ilk adım çevrimiçi ortamda elimizden geldiğince olumlu bir benlik sergilemektir. Kaydettiğiniz gelişmeyi #Challenge4Civility etiketini kullanarak paylaşıp dijital iletişimde empatiyi ön plana ve merkeze yerleştirmekteki kararlılığınızı gösterebilirsiniz.

Microsoft neden bu endekse yatırım yapıyor?

Bu araştırmanın amacı internetin nispeten karanlık taraflarına ve bireylere nasıl zarar verebildiğine ışık tutmaktır. İnsanların itibar, mahremiyet, ilişkiler ve fiziksel güvenliklerine yönelik tehditlerin ne şekilde ortaya çıktıklarını anlamak istiyoruz. Öğrendiklerimizi paylaşmak ve çevrimiçi tehditlerin gerçek hayata yansıyan sonuçları hakkında farkındalık yaratmak istiyoruz.

Endeksin sonuçları göz önüne alındığında, Microsoft’un farkındalığı artırmak için planları nelerdir?

Microsoft’un çevrimiçi güvenlik konusundaki kararlılığı eskiye dayanmaktadır. Tüketicilere çevrimiçi ortamda güvende olmaları için sürekli araştırmalarımıza ve paydaşlarımızın geri bildirimlerine dayanan yeni kılavuzlar ve ipuçları sunuyoruz. Çevrimiçi ortamda insanların korunmalarına yardımcı olan etkin kamu politikalarını desteklemek ve çözümler geliştirmek için avukatlar, endüstri ortakları ve hükümetlerle ortak çalışıyoruz. Ayrıca, kendi ürün ve hizmetlerimizin çevrimiçi güvenliklerini artırmak için gerekli özellik ve becerilere yatırım yapıyor ve teknoloji yenilikleri konusunda işbirlikleri gerçekleştiriyoruz.

Rakamlarla Türkiye’de Dijital Nezaket

Endeks içinde düşük puanlar, daha düşük çevrimiçi tehdide maruz kalmayı ifade ediyor.

Türkiye, Dijital Nezaket Endeksi’mde 9’uncu sırada yer alıyor

Türkiye’deki tüketicilerin %71’i çevrimiçi bir tehdide maruz kaldıklarını bildirdi. Türkiye, davranışsal tehditler kategorisinde uluslararası ortalamanın üstünde yer alırken diğer üç tehdit kategorisinde uluslararası ortalamada yer alıyor.

Davranışsal

Davranışsal tehdit en yaygın kategori; Türkiye özelindeyse uluslararası ortalamadan 16 puan daha yüksek (%54, %38). Trolleme (%44) davranışsal tehditlerin temel nedenlerinden biri ve tüm tehdit vakaları arasında en yüksek orana sahip.

Kişisel İhlaller

İstek dışı iletişim (%37) tüm tehditler arasında ikinci sırada yer alıyor ve kişisel ihlaller kategorisinin temelini oluşturuyor. Nefret söylemlerinde Türkiye, uluslararası orandan (%24, %15) daha yüksek bir seviyede.

Mahremiyet Odaklı

Türkiye’deki tüketiciler, uluslararası (%30, %30) ile karşılaştırıldığında çevrimiçi ortamda mahremiyet odaklı tehditlere maruz kalma konusunda eşit bir oran gösterdi.

  • Mahremiyet odaklı istek dışı mesajlaşma (alınan veya gönderilenler %29) ve cinsel taciz (%18) en yaygın tehditler olarak öne çıktı.

İtibara Yönelik

İnsanlar, sanal ortamda kişisel bilgiye ulaşma (Doxing) (%11) ve kişisel itibarın zedelenmesi (%8) konularında uluslararası ile (%18’e %19) aynı oranda tehditle karşılaştı.