Güvenli Pazartesi: Yıla bakış

year-in-review-tur

Yaratılan yeni çevrimiçi güvenlik kaynaklarıyla 2017 dijital görgüye yeni bir odak kazandırıyor.

Kısa bir süre önce Çevrimiçi Aile Güvenliği Enstitüsü’nün Washington D.C.’deki yıllık konferansında ele alınan “Online Safety in Transition” [Değişen Çevrimiçi Güvenlik] konulu etkinlik, çevrimiçi güvenlik alanında yapılan çalışmalar ve gelişmeleri bir kez daha düşündürdü. Dönüp 2016’ya baktığımda, çevrimiçi güvenlik peyzajının gerçekten de değiştiğini görüyorum; Microsoft olarak bu konuya odaklanmayı 2017’de de sürdüreceğiz.

Bundan 12 yıl kadar önce nette güvenlik denildiğinde maalesef ilk akla gelen ve kaygı duyulan konu herkesin erişimine açık sitelerde bireylere yönelik gerçekleşen istismarlar olurdu. Kimlik avı gibi konular ise temel konular arasına girmeye yeni yeni başlıyordu. Kullanım kurallarının ve içeriklere yönelik denetim uygulamalarının geliştirilmesinden sonra bu riskleri; halkın farkındalığına, yaygın eğitim çalışmalarına ve hem endüstri hem sivil toplumdaki işbirliğine odaklanarak ele aldık. Var olan ve yeni ortaya çıkan risklerin bilincinde olarak, teknolojinin dönüştürme gücünden, bağlı bir dünyadan elde edilecek vaatlerden söz ettik. Bu idealler hâlâ geçerli olmakla birlikte, on iki yıl sonra bugün çevrimiçi güvenliğin görünümü artık değişti.

Microsoft olarak 2016’da barındırdığımız tüketici hizmetlerinde nefret söylemlerinin ihbar edilebileceği yeni kaynaklar duyurduk, ayrıca hatayla kaldırdığımız herhangi tür bir içeriğin (ya da kapatılan herhangi bir hesabın) bildirilmesi için yeni bir form geliştirdik. Bu arada çevrimiçi terör içeriklerini nasıl ele aldığımıza dair yaklaşımımızı bir yayınla duyurduk. Kişilerin rızası dışında yayınlanan pornografik içeriklere (ya da “intikam amaçlı yayınlanan pornografi”) dair ilkelerimizi ise bundan bir yıl önce uygulamaya koyduk. Ayrıca bu tür eylemlerin kurbanlarının desteklenmesine yardım amacıyla yeni bir rehber hazırladık. Çevrimiçinde Çocukların Cinsel İstismarına Son Vermek için WePROTECT Global Alliance ile çalışmamızı sürdürdük. Teknik destek sahteciliğiçevrimiçi zorbalık ve taciz ile mücadele çalışmalarınızı hızlandırdık; tüm dünyada çocuk haklarını ve küresel çevrimiçi nüfusumuzun diğer savunmasız üyelerini korumaya odaklanan grup ve amaçları destekledik.

2016’nın son aylarında, Güvenli İnternet Günü olan 7 Şubat 2017’de tamamını yayınlayacağımız yeni araştırmanın (post #1post #2) önizlemesine baktık. “Çevrimiçi Görgü, Güvenlik ve Etkileşim – 2016” adlı araştırmada, aralarında Türkiye’nin de olduğu 14 ülkeden[1] genç ve yetişkinlere, davranış, saygınlık, cinsellik ve kişisel/zorlayıcı olmak üzere dört kategoride 17 farklı çevrimiçi riskle olan deneyim ve karşılaşmaları soruldu. Bu bulguların, “dijital görgü”ye yönelik küresel bir etkiyle, hem gençler hem yetişkinler için çevrimiçi ve çevrimdışında saygıya dayanan, yapıcı etkileşim ve katılım için küresel bir kanıtsal temel oluşturacağını umuyoruz. Böyle bir değişim, yeni binyılın ilk yıllarının odaklandığı alanları günümüz internetinin canlı gerçeklikleriyle birleştirerek çevrimiçi güvenlikte daha fazla gelişmeyi belirleyecektir.

Dijital görgü araştırmasının dışında Güvenli İnternet Günü 2017’de gençler, yetişkinler, eğitimciler, okul yetkilileri, yeni teknoloji şirketleri ve diğer kişi ve kuruluşlar için akıllı uygulama önerileri gibi başka içerikler de yayınlamayı planlıyoruz. Yılın ilk günlerinden Güvenli İnternet Gününe kadar olan dönemde güncellemeler ve yeni yayınlar için dijital ve sosyal kanallarımızı izleyin.

Dijital görgüye odaklanan yeni kampanyamız ve erken aşamasında aldığımız olumlu geri bildirimler bizi yüreklendirmekle birlikte, tüm yanıtları bildiğimizi –hiçbir biçimde– iddia etmiyoruz. Aksine, yıllardır süregelen internet konularında sürekli yeni kaygı ve değişimler ortaya çıkmakta, birçok sorun da hassa bir çıkar dengesini gerektirmektedir. Onun için bu alanda attığımız bir adımda temel konulara dönüp, her tür çevrimiçi etkileşimde görgü ve saygının benimsenmesini teşvik etmek istiyoruz.

Bu arada, Güvenli İnternet Günü yayınımız öncesinde web sitemizi ve Microsoft YouthSpark Hub’da kaynaklar sayfamızı ziyaret etmeye devam edin. Bu sayfalarda neredeyse her tür çevrimiçi durumla baş etmenize yardımcı olacak öneri ve rehberliği bulacaksınız. Daha fazla haber ve bilgiyi düzenli olarak almak için Facebook sayfamızda bizi “beğenin” ve Twitter’da bizi izleyin. Güvenli İnternet Günü’nde sizlerle daha fazlasını paylaşmak ve 2017’yi bugüne kadarki en güvenli dijital Yeni Yıl yapmak dileğiyle.

[1] Araştırmanın yapıldığı ülkeler: Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Meksika, Rusya, Şili, Türkiye.