Güvenli Pazartesi: Microsoft ve ISO, buluta tedarik kılavuzuyla müşterilerin buluta geçişine yardımcı oluyor

24_10_guvenli-pzt_microsoft-and-iso-help-customers

Bugün Microsoft, müşterilerin daha iyi buluta geçiş kararları vermelerine yardımcı olmak için hazırlanan Bulut Hizmetleri İnceleme Kontrol Listesi’ni sunuyor. Kuruluşlar, bulut bilişiminin sağladığı faydaları giderek daha iyi anlıyor, ama geçiş süreci, şirketin büyüklüğü, sektörü ne olursa olsun, göz korkutucu olabiliyor. Birden fazla sağlayıcıyla sözleşme yapma, sağlayıcıyı yönetme süreci, bulutta aynı anda birkaç karmaşık iş sürecini yönetme deneyimine sahip şirketler için bile zorlu ve tutarsız olabilmektedir.

Forrester Research tarafından yapılan bir çalışma, bulut bilişim sözleşmelerinin büyük çoğunluğunda, sözleşme sırasında doğru tanımlandığında daha gelişmiş proje uygulaması, daha iyi kalite kontrol ve daha fazla kârlılık sağlayabilecek olan kilit noktaların eksik olduğunu göstermiştir.

Olası bu tür eksikliklerin dikkate alınmasına yardımcı olmak amacıyla Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO), kısa bir süre önce ISO/IEC 19086-1 adıyla da bilinen Bulut Bilişim Hizmet Düzeyi Anlaşma Çerçevesi’ni yayınladı. Bulut müşterilerinin bulut sağlayıcılarla sözleşme yapmadan önce kullanabilecekleri bir kılavuz belge olan bu yeni uluslararası standart, kuruluşların bulut hizmeti tekliflerini kıyaslarken ve bulutu benimseme kararlarını verirken dikkate almaları önerilen bazı konuları ele almaktadır.

ISO/IEC 19086-1 standardının sağladığı faydanın genişletilmesine ve kullanılabilirliğine yardımcı olmayı amaçlayan Microsoft’un Bulut Hizmetleri İnceleme Kontrol Listesi, kuruluşların kendi performanslarını, hizmet, veri yönetim ve yönetişim hedef ve gereksinimlerini tanımlamalarını kolaylaştırmaktadır. Liste ayrıca bulut müşterilerinin farklı bulut hizmeti sağlayıcılarından gelen teklifleri karşılaştırmalarına yardımcı olarak, yapacakları bulut hizmet sözleşmesinin temelini de oluşturmaktadır.

Kontrol listesinin kullanılması,

  • Yeni yayımlanan ISO/IEC 19086-1 standardına bir giriş noktası sağlar;
  • Kurum içinde kilit karar vericilerin, tutarlılığı ve verimliliği artıran, temel kararların sağlam nedenlere dayandırılmasına yardımcı olan bir değerlendirme sürecine katılmalarına olanak tanır;
  • Her sağlayıcıya yönelik tutarlı terim ve tanımlarla sorulan bir dizi sorular yoluyla farklı bulut hizmeti sağlayıcılarından gelen tekliflerin karşılaştırılabilmesini basitleştirir.

Bugün verdiğimiz bu haber, bulut hizmetlerini değerlendiren tüm kuruluşlar açısından önemli. Müşterilerimize buluta geçişlerinde yardımcı olmak, geçiş süreçlerinde onları korumak Microsoft’un önem verdiği güncel konular arasındadır.

Daha fazla bilgi edinmek için, Microsoft Güven Merkezi’nde Bulut Hizmetleri İnceleme Kontrol Listesi ve ISO/IEC 19086-1 sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.