Microsoft Dynamics CRM Online, Proje Yönetim Fonksiyonu ile artık daha güçlü!

MSDynamicsCRM_ProjeYonetimi

CRM Online bahar sürümü, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Proje yönetim servisi kabiliyetleriyle güçlendirilmiş proje bazlı organizasyonlar işlerinin gerektirdiği şekilde, kişiler, süreç ve teknolojiyi bir araya getirerek gelişebilirler. Bu da müşterileriyle iletişimde oldukları her noktada kattıkları değer sayesinde müşteri deneyiminin ayrılmaz bir bütünü olmalarını sağlar. Tam zamanında ve bütçeye uygun hizmet sağlayabilmek işbirliğine dayalı, etkili, verimli ve güvenilir bir iletişim gerektirir.

Microsoft Dynamics CRM’in proje yönetim servisi fonksiyonu proje satış, kaynak sağlama, ulaştırma ve faturalama fonksiyonlarını tek bir kanaldan sunan, uçtan uca bir çözümdür. Ezber bozan bu çözüm, Microsoft üretkenlik aplikasyonları ve makine öğrenimi kabiliyetleri ile birlikte, her müşteriye özel, önceden tahmin edilebilir ve karlı deneyimler sunar.

Temel Faydalar

MSDynamicsCRM_temel_faydalar1.docx Kalıcı olarak katma değerli ve başarılı projeler gerçekleştirilmesinden hareketle öngörülebilir çift taraflı bir iletişim modeli kullanarak müşteri güvenini artırmak.

MSDynamicsCRM_temel_faydalar2.docx Çalışanlara işlerinin gerektirdiği tüm alanlarda şeffaflık sağlayacak, işbirliğine dayalı deneyimler sağlamak ve müşterileriyle iletişime girdikleri her defa uzmanlıklarını proje verimliliğiyle ortaya koymalarına öncülük etmek.

MSDynamicsCRM_temel_faydalar3.docx Çabuk değişen endüstri trendlerini, müşteri taleplerini, teknoloji konumlandırmasını ve servis olarak her şeyi mümkün kılmayı öngören, işlemeye uygun içgörülere dayalı servis tekliflerinde önceliklendirmeler, yenilik ve yatırımlar yapmak.

Temel Kabiliyetler

MSDynamicsCRM_temel_kabiliyetler

MSDynamicsCRM_firsat_yonetimi1Fırsat yönetimi

Entegre satış grafikleri ile proje bazlı fırsat görünümü, tahmini karlılık ve fizibilite için temel ölçekler. Satışçıların hızlıca proje kontratı yaratabilmeleri,harcanan işgücü takibi ve işin kapsamını oluşturabilmeleri adına, entegre iş akış süreçleri.

MSDynamicsCRM_projeplanlama

Proje Planlama

Satış ve proje ekiplerinin işin tahmin ve tanımını aynı platformda takip edebilmeleri için standart proje taslakları. Proje maliyet, efor, satış ölçeği değerlendirilmesi. Proje planlama, takip ve tahmini için müşteri ile yakın işbirliği sayesinde güven kazanımı.

MSDynamicsCRM_kaynak_yonetimi2

Kaynak Yönetimi

Azure Makine Öğrenimi (Azure Machine Learning) sayesinde doğru kaynağın uygunluk ve becerilerine göre doğru iş için önerilmesi. Satış, proje ve kaynak sağlayıcı ekip arasındaki iletişimin basite indirgenerek, talep ve kaynak yönetiminin optimizasyonu. Danışmanlar için açık ya da bağlantılı olan proje rollerine doğrudan erişim olanağı.

MSDynamicsCRM_ekip_isbirligi1

Ekip İşbirliği

Proje ekiplerinin müşteriyle kolayca iletişim kurabilip, işbirliğiyle çalışabilecekleri, kolay kullanımlı, mobilde kullanıma hazır, güçlü O365 modülleri. Office gruplarının proje dokümanlarına kolay ulaşımı. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri ile risk yönetimi.

MSDynamicsCRM_zamanharcama_yonetimi2

Zamanlama ve Harcama Yönetimi

Takvim üzerinde yapılacaklar ve teslim tarihlerinin takibiyle tahmini ve faturalanmış proje zamanı yönetimi. Kullanıcı dostu arayüzler üzerinden projenin son durumu hakkında kolay güncelleme imkanı. Gerçek zamanlı finansal öngörüler ile müşteri memnuniyeti.

MSDynamicsCRM_musteri_faturalandirma2

Müşteri Faturalandırma

Projenin tüm süreç ve harcamalarının takip edilebildiği, tek noktada hizmet sunan grafik ekranlar. Anlaşmanın tüm koşullarını yansıtan, müşterinin proje edilen ile gerçek bütçe arasındaki şeffaflığı görmesini sağlayan fatura düzeni. Otomatize edilebilen süreçler ile e-mail ya da web üzerinden fatura paylaşımı. Arka plandaki finans uygulamaları ile entegrasyon olanağı.

MSDynamicsCRM_analiz_entegrasyon

Analiz ve Entegrasyon

Güçlü analizler ile proje ve portföy metriklerine 360 derece bakış, proaktif öngörüler sağlayan güçlü analiz ve etkileşimli grafikler, bütünleşik sistem üzerinden yöneticilere değişiklik yapabilme yetkisi. Arka plandaki finans sistemlerine entegrasyon ile karlılık, harcamalar, getirilere ilişkin güçlü raporlama ve analizler.