Microsoft, Gartner’ın “Analitik Amaçlı Veri Ambarı ve Veritabanı Yönetimi Çözümleri’nde bu sene de Liderler kategorisinde

veri_ambari_veritabani_yonetim_sistemleri

Gartner’ın yayınlamış olduğu “Data Warehouse and Data Management Solutions for Analytics” yani “Analitik Amaçlı Veri Ambarı ve Veritabanı Yönetimi Çözümleri”nde Microsoft bu sene de liderliğini koruyor.

Analizleriyle iş dünyasının nabzını tutan 2016 raporunu okumak için buraya tıklayın.

2014 ve sonrasında, son kullanıcı odaklı kuruluşlar, hem kendi depolarındaki verileri yöneterek işleyebilen, hem de kendi kuruluşları dışındaki dış kaynaklardaki verilerle çalışabilecek veri ambarı platformlarına ihtiyaç duymaya başladılar. Bunun sonucu, mevcut veri ambarı stratejisinde önemli ölçüde iyileşme sağlayan özellikler ve işlevlere sahip DMA’lara pazar talebinin artması oldu. Veri ambarı pazarı artık entegre bir yaklaşımla tüm veri türlerini çözümleyebilecek bir yönetim çözümüne sahip.

Bilişimin bulut ve mobil odaklı yeniçağında farklı veri tipleri için farklı veri depolama alanlarında zengin bir mühendislik ve kaynak havuzu bulunduğunu kaydeden rapor; bu noktada sektörün liderlerinde de eskisine oranla çok daha geniş bir yaklaşım ayrılığı ortaya koyuyor.  Kurumsal bilişim mimarları ve bilgi depolama yöneticilerinin, yeni talepler ve çözüm opsiyonlarını işaret edebilmeleri için bilişim daire başkanlarıyla daha yakın iletişim halinde olmaları vurgulanıyor.

Gartner’ın 2016 raporunu okumak için buraya tıklayın.