Gartner sektörün liderini açıkladı: Microsoft SQL Server

Gartner, gelen bulut veri tabanı çözümleri sorgularının hacmine dayanarak bu yıl raporuna yalnız bulut satıcılarını kapsayan bir kategori ekledi. Bu eklemeyle birlikte bu yılın raporunda değerlendirilen şirket sayısı geçen yıla göre 7 artışla 32’ye çıktı.

Gartner, gelen bulut veri tabanı çözümleri sorgularının hacmine dayanarak bu yıl raporuna yalnız bulut satıcılarını kapsayan bir kategori ekledi. Bu eklemeyle birlikte bu yılın raporunda değerlendirilen şirket sayısı geçen yıla göre 7 artışla 32’ye çıktı.

Gartner, Operasyonel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Magic Quadrant raporunda Microsoft’u lider olarak konumladı. Magic Quadrant raporunun Liderler dörtgeninde yer alan Microsoft, en ileri vizyona ve en yüksek yürütme yeteneğine sahip kuruluşların en önünde tanımlandı.

Microsoft’un veri platformunun kilit taşı SQL Server 2014’ü piyasaya sunarak, müşterilerin satın aldıkları değeri yükseltme yolunda bir adım daha attık.  İş yükü iyileştirilmiş bellek içi teknoloji, gelişmiş güvenlik, iş kritik iş yükleri için yüksek kullanılabilirlik gibi yenilikler, pahalı eklentiler olarak değil yerleşik olarak sunulmakta. Şimdinin önce mobil, önce bulut dünyasında dolaşmak için müşterilerin, seçeneklere ve esnekliğe sahip olmaları gerektiğini, Microsoft’un bu vizyonu hem kurum içinin hem de bulutun güvenilir ortamında sağlayacak donanıma sahip olduğunu uzun bir süre önce belirledik.

Endüstri analistleri çabalarımızı gördüler. Gartner’ın son iki yılın ardından Microsoft’u bu yıl üçüncü kez, Operasyonel Veritabanı Yönetim Sistemleri Magic Quadrant raporunda bir Lider olarak tanımladığını duyurmaktan kıvanç duyuyoruz. Microsoft, Magic Quadrant Liderleri arasında, en ileri vizyona ve en yüksek yürütme yeteneğine sahip kuruluşların en önünde tanımlandı.

Müşterilerin geniş bir aralıkta ve yüksek hacimdeki veri tipleri genelinde, eskiye kıyasla çok daha fazlasını gerçekleştirmeye çalıştıkları göz önüne alındığında, bu verileri yönetmenin ve bu verilerden anlamlı kavrayışlar edinmenin karmaşıklığı da giderek büyümekte. Karmaşık müşteri sorunlarının çözülmesinin yanı sıra kullanım kolaylığının sağlanması da Microsoft’un veri stratejisinin kilit tasarım noktalarından biri. Örneğin, şimdi Hadoop ve MapReduce teknolojilerinde uzmanlaşmanız gerekmeden hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri T-SQL’in basitliğinden yararlanarak yönetebilirsiniz. Bu, Microsoft’un bir tasarım unsuru olarak kullanım kolaylığına verdiği değere gösterilebilecek birçok örnekten yalnızca biri.

Gartner’ın konumlamasında Microsoft ayrıca İş Zekâsı ve Analitik Platformu Magic Quadrant’ında da lider olarak yer alırken, veri ambarı pazarındaki vizyonu ve yeteneğiyle de Veri Ambarı Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Magic Quadrant’ında yine bir lider olarak tanımlandı.

Günümüzün ortamına ve iş yüklerine ait farklı senaryoların tümünü doyurucu düzeyde karşılayabilmek için veri bulmacasının yalnızca tek bir parçasını sunmak yeterli değildir. Bizim taahhüdümüz, müşterilerin verileri bulmalarını, yönetmelerini ve yeni kavrayışlar kazanmak için bu verileri dönüştürüp çözümlemelerini kolaylaştırmaktır.

İşlemsel Veritabanı Yönetim Sistemleri, İş Zekâsı ve Analitik platformları ile Veri Ambarı Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Magic Quadrant’ında bir lider olarak adlandırılmış olmak bizim için son derece önemli: Bu konumlamanın Microsoft’un, her kuruluşun, her ekibin, her bireyin, parmaklarının ucundaki verilerle daha fazlasını yapmasını ve başarmasını sağlayan kapsamlı bir platform sunduğunu doğruladığına inanıyoruz.

Gartner’ın “Opesrasyonel” Veri Tabanı Yönetim Sistemleri tanımı

Gartner, “operasyonel veri tabanı yönetim sistemlerini”, birden çok yapıyı ve XML, metin, JavaScript Object Notation (JSON), ses, görüntü, video içerikleri gibi veri tiplerini destekleyen sistemler olarak tanımlamakta. Bu sistemler, iş yükü kaynaklarını yalıtan ve verilerin yönetilebilen örnekleriyle son kullanıcıların erişme biçimlerinin farklı parametrelerini denetleyebilen mekanizmalara sahip olmalıdır. Operasyonel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, tek başına veri tabanı yönetim sistemi yazılımı, sertifikalı konfigürasyonlar, bulut (genel ve özel) imgeleri veya sürümleri ve veri tabanı uygulamaları gibi farklı gönderim modellerini destekleyebilir. 

Gartner Magic Quadrant raporunda Microsoft profili

Güçlü yanları

  • Pazar vizyonu: Microsoft’un pazar lideri olan vizyonu, NoSQL (Azure DocumentDB ve Azure Tables), bulut teklifleri (karma bulut dâhil), işlemlerde analitik kullanımı (HTAP) ve hareketlilik desteğinden oluşmakta. Ürünler genelinde bellek içi bilişim vizyonu, karma bulut uygulamaları ve “önce bulut” stratejisi rakiplerinden daha ileri düzeyde.
  • Güçlü yürütme: Microsoft SQL Server, kurum genelinde, iş kritik bir Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve diğer büyük Veri Tabanı Yönetim Sistemleri satıcılarının ürünleriyle rekabet edebilecek yeteneğe sahip. Gartner’ın 2015 pazar payı verileri, Microsoft’un, toplam Veri Tabanı Yönetim Sistemi gelirleri içinde 2 numaralı satıcı olduğunu göstermekte.
  • Performans ve destek: Müşterilerden gelen çok olumlu referanslarda, SQL Server’ın performansı, belgeleme, destek, kurulum kolaylığı ve operasyon yeteneği yüksek puan aldı.

SQL Server 2014 deneme sürümünü veya SQL Server 2014’ü bugün yükleyerek, kurum içinde kullanabilir ya da birkaç dakika içinde bulutta çalışır duruma gelebilirsiniz. Microsoft Azure’un veri ve analitik hizmetleri hakkında daha fazla bilgi, ayrıca ücretsiz deneme sürümü için  http://azure.microsoft.com/tr-tr/ adresini ziyaret edin.

*Yukarıdaki grafik Gartner tarafından, kapsamlı bir araştırma raporunun bir parçası olarak yayınlanmıştır; raporun tamamı bağlamında değerlendirilmelidir. Gartner raporu buradan talep edilebilir. Gartner, araştırma yayınları hiçbir satıcı, ürün veya hizmeti desteklememekte ve teknoloji kullanıcılarına sadece en yüksek puanlı satıcıları seçmesi konusunda tavsiye vermemektedir. Gartner araştırma yayınları, Gartner’ın araştırma şirketinin görüşlerinden oluşur ve gerçeklerin beyanı olduğu düşünülmemelidir. Gartner, ticarileştirilebilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere, bu araştırmayla ilişkili açık veya örtülü hiçbir garanti sağlamamaktadır.