Belgeye Metin Filigranı Ekleme

Filigranlar, belge metninin arkasında yer alan metin veya resimlerdir. Çoğu zaman belgeyi etkin yapmak veya bir belgenin Taslak olduğunu belirtme, belgenin kopyalanmasını önleme örne­ğinde olduğu gibi, belgenin durumunu belirtmek amacıyla kullanılırlar. Filigranları Sayfa Dü­zeni veya Tam Ekran Okuma görünümünde ya da yazdırılan bir belgede görebilirsiniz.

Örnek Uygulama: Belgeye Metin Filigranı Ekleme

Filigranlar, yalnızca Sayfa Düzeni veya Tam Ekran Okuma görünümlerinde ve yazdırılan bir bel­gede görüntülenebilir. Filigranlı metin galerisinden önceden tasarlanmış bir filigranı ekleyebi­lir veya özel metne sahip bir filigran ekleyebilirsiniz.

  1. Sayfa Düzeni sekmesi -> Sayfa Arka Planı grubu -> Filigran tıklayın.
  2. Aşağıdakilerden birini yapın:
    • Filigran galerisinde Gizli veya Acil gibi önceden tasarlanmış bir filigranı tıklayın.
    • Herhangi bir metin filigranı eklemek için, örneğin adınızı ya da şirket adını gibi, Özel Filigranı, ardından Metin Filigranı’nı tıklayın ve istediğiniz metni seçin veya ya­zın. Metni de biçimlendirebilirsiniz.
    • Filigranı, yazdırılmış sayfada belireceği gibi görüntülemek için Sayfa Düzeni görünü­münü kullanın.
  3. Eklediğiniz filigranları kaldırmak için; Sayfa Düzeni sekmesi -> Sayfa Arka Planı grubu -> Filigran tıklayın. Filigranı Kaldır seçeneğini tıklayın.