Hibrit Bulut: Veritabanınız Her Yerde

Bulut bilişim kurumlara uygulamaları daha önceden mümkün olmayan büyüklüklerdeki ölçeklerde daha ucuz bir şekilde dağıtmak için yeni fırsatlar sunuyor. Bununla birlikte çoğu kurumun genelde birbirinden farklı türlerde uygulamalara sahip olduğunu, bunlardan bazılarının bulut üzerine kurulduğunu ve diğerlerinin de kurum içerisinde kaldığını kabul ediyoruz.

Hybrid_Cloud_PNG

Detaylı donanım yapılandırması ve optimizasyon gerektiren karmaşık uygulamalar veya kurumlar tarafından hassas kabul edilen veriler bulut bilişim tarafından sunulan ticari hizmet türüne tam olarak uygun değil. Bu tür uygulamaların bir süre daha kurum içerisinde kalacağını varsayabiliriz. Öte yandan, talep seviyesi büyük değişkenlikler gösteren uygulamalar gibi bazı iş yükleri genel bulut ortamı için oldukça uygun. Hibrit BT stratejimiz ile kurumlara sektördeki aynı lider teknolojiyi, teknikleri ve uzmanlığı kurum içi sunucularda, özel bulutlarda ve genel bulut platformlarında kullanma konusunda seçenekler sunuyoruz.

En büyük web sitelerden, küçük kurum içi uygulamalara kadar herhangi bir uygulama senaryosu düşünün; Bu uygulamaların büyük çoğunluğunun belli bir ölçekte bir veritabanına üzerinde çalıştığını göreceksiniz. Kurumlar bulut bilişimden yararlanmak istemeye başladıkça, buluta uygun veritabanı sistemleri kullanmaları başarılarında kritik öneme sahip olacak.

Hibrit BT, Microsoft SQL Server’ın gücünü, sektörün lider veritabanı yönetim sistemini tüm dağıtım topolojilerinde sunuyor. Kurumların dağıtım tercihleri ister kurum içi, ister genel veya özel bulut üzerinde olsun, aynı SQL Server deneyimi ve araçları sağlanıyor.

Bulut ortamında üstün performans gösteren SQL Server’ı özel bulut, hibrit bulut ve genel bulut üzerinde kolayca kurabilir geliştirebilir ve yönetimi için alışkın olduğunuz araçları kullanabilirsiniz. Genel bulutta SQL Server’ı Windows Azure Virtual Machine veya Windows Azure SQL Database içerisinde çalıştırma seçeneklerine sahipsiniz. SQL Server, Windows Azure Virtual Machine içerisinde de kurum içi SQL Server özellikleri ile tam uyum gösteriyor. Windows Azure SQL Database, milyonlarca kullanıcıya ölçeklenebilecek bulut tabanlı ilişkisel veritabanı uygulamaları için güçlü bir altyapı sunuyor.

Bir Windows Azure Virtual Machine içerisinde yer alan Microsoft SQL Server ile kurumlar bir yandan bulut bilişimin veriminden yararlanabilirken diğer yandan da kurum içi SQL Server dağıtımlarıyla neredeyse aynı özellikleri kullanabiliyorlar. Yeni uygulamalarını çok geniş kesimlere sunmak için bulutu kullanmak isteyen kurumlar, milyonlarca kullanıcı için ölçeklendirilebilecek yeni nesil ilişkisel veritabanı uygulamalarını oluşturmak için Windows Azure SQL Database’i kullanabilirler.

Uygulama senaryonuzun spesifik ihtiyaçları ne olursa olsun ve nereye kurulacak olursa olsun, Microsoft’un ihtiyaç duyduğunuz kapasite, esneklik ve bilinirliği sunacağından emin olabilirsiniz.

Microsoft’un bulut bilişim kapsamında ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri ile ilgili vizyonunu anlatan makalemizi bu bağlantıdan Word formatında indirebilirsiniz.