PowerPoint 2013’de Eylem Düğmesi Ekleme

Eylem düğmeleri, sol ve sağ oklar gibi şekiller ve sonraki, önceki, ilk ve son slaytlara gitmeye, film veya ses çalıştırmaya yarayan ve genel olarak tanınan simgelerdir.

Bir tanıtım sunusu hazırlayacağımızı varsayalım. Sunum esnasında bazı Word belgelerini, Ex­cel dosyalarını açmamız, bazı web sitelerine bağlanmamız, bazı filmleri oynatmamız vb. gerek­tiğini varsayalım. İlgili sunulara eylem düğmeleri ekleyerek istediğimiz dosyaları sunu için­den açmak, çalıştırmak mümkündür.

Aşağıdaki sunuda sağ tarafta görüldüğü gibi eylem düğmeleri oluşturup ve bu düğmelere bağ­lantı (link) atayacağız.

Office_2013_Tips_39_1

1. Eylem düğmesi eklemek istediğiniz sunuyu açın ve ilgili slaytı görüntüleyin.

2. Eylem düğmesi eklemek için aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayın.

  • Önce Ekle sekmesi > Şekiller ile veya resim vb. ekleyerek bağlantı atamak istediği­niz düğmeleri oluşturun. Oluşturduğunuz düğme seçili iken, Ekle sekmesi > Eylem komut düğmesini tıklayın. Eylem ayarları penceresinde Fare Tıklatması veya Fare Üstünde sekmelerinden uygun olanı tıklayın. Eğer sunum esnasında tüm süre­cin sizde olmasını istiyorsanız Fare Tıklatması sekmesini tıklayın.

Office_2013_Tips_39_2_622

Yapılan ayarlamalar her iki sekmede de aynıdır. İşaretçiyi eylem düğmesi üzerinde tık­ladığınızda veya hareket ettirdiğinizde ne olacağını belirlemek için, aşağıdaki pence­rede, aşağıdakilerden birini yapın:

Office_2013_Tips_39_3

  • Hiçbir şey olmasını istemiyorsanız ya da daha önce oluşturmuş bağlantıyı kaldır­mak için Yok seçeneğini tıklayın.
  • Köprü oluşturmak için, Köprü seçeneğini tıklayın. Köprü seçeneği kutusunu tıkla­yıp, yapmak istediğiniz işlemi seçin. İstediğiniz slayt sayfasını görüntülemek için Slayt seçeneğini seçip, gideceğiniz slaydı seçin.

Office_2013_Tips_39_4_622

  • Başka bir dosya açacaksanız (Word, Excel vb.) Başka dosya seçeneğini seçip, ek­lemek istediğiniz dosyayı seçin.

Office_2013_Tips_39_5_622

  • Eğer bir web sitesine gidecekseniz URL seçip, web adresini girin.
  • Bir programı çalıştırmak için, Programı çalıştır seçeneğini tıklayın, Gözat düğme­sini tıklayın ve çalıştırmak istediğiniz programın konumunu belirtin.
  • Bir makro çalıştırmak için, Makroyu çalıştır seçeneğini tıklayın ve çalıştırmak iste­diğiniz makroyu seçin. Makroyu çalıştır ayarları yalnızca, sununuzda makro varsa kullanılabilir.
  • Eylem düğmesi olarak seçtiğiniz şeklin bir eylemi gerçekleştirmesini isterseniz, Nesne eylemi öğesini tıklayın ve gerçekleştirmesini istediğiniz eylemi seçin. Nesne eylemi ayarları yalnızca, sununuzda OLE nesnesi varsa kullanılabilir.
  • Bir sesi çalıştırmak için, Sesi çal onay kutusunu seçin ve çalınmasını istediğiniz sesi seçin.

 

  • Ekle sekmesi > Şekiller komut düğmesi altındaki oku tıklayın. Eylem Düğmeleri al­tından oluşturmak istediğiniz eylem düğmesini seçip, fare ile çizin. Eylem ayarları penceresinde bir önceki madde anlatılan eylem ayarlarını yapın.

Office_2013_Tips_39_6_622

3. İstediğiniz eylem düğmelerini ekleyip, gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra sunuyu başla­tıp (F5 tuşu) eklediğiniz eylemin (bağlantının) doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

 

Daha fazla Office 2013 ipucu için tıklayın…