PowerPoint 2013’de Slaydı Web Sayfasında Kullanılacak Bir Resim Olarak Kaydetme

Slaydı bir meta dosyası veya GIF biçiminde kaydettikten sonra, başka bir program veya web sayfa­sına resim olarak ekleyebilirsiniz.

1. Resim olarak kaydetmek istediğiniz slaydı görüntüleyin.

2. Dosya sekmesi  > Farklı Kaydet seçeneğini tıklayın ya da F12 tuşuna basın.

3. Kayıt türü kutusunda GIF Grafik Değişimi Biçimi, JPEG Dosya Değişimi Biçimi, PNG…, TIFF…, Windows Meta Dosyası… biçimlerinden birini tıklayın. Genel amaçlı kul­lanım için en uygun format JPEG resim formatıdır.

Office_2013_Tips_25_1

4. Ekrana gelen aşağıdaki uyarıda hangi seçenek sizin için uygun ise tıklayın.

Office_2013_Tips_25_2

5. Örneğin Tüm Slaytlar seçilirse, Sunu ismi ile klasör oluşturulur. Oluşturulan klasöre her slayt resim olarak kaydedilir.

Office_2013_Tips_25_3_622

 

Daha fazla Office 2013 ipucu için tıklayın…