Son 1 yılda Microsoft ve Yammer

Bir yıl önce, Microsoft Yammer’ı satın aldığını duyurdu. Sadece 12 ayda, kurumsal sosyal yapının benimsemesini hızlandırması, Yammer servisleri içerisinde yenilikçiliğin desteklenmesi ve Office 365 ile entegrasyonun başlaması konularında çok büyük ilerleme kaydettik. Bugüne gelindiğinde yaptığımız güncelleştirmelerin sonucunu en iyi şekilde aldığımızı görüyoruz:

  • Yammer kullanıcı sayısı 8 milyon kayıtla yüzde 55 arttı.
  • Kullanıcı işlemleri (mesajlar, gruplar ve dosyalar olarak ölçülen) yaklaşık ikiye katlandı.
  • Ücretlendirilmiş ağ sayısı yüzde 200‘ün üzerinde büyüdü.

 

Bu adaptasyon düzeyi, sadece 5 yıllık bir servis için oldukça etkileyici.

Geriye bakmak

Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlamak için geriye bakmak yol gösterici olacak. Yeni bir girişim olarak, Yammer günümüzde de hala geçerli olan iki önermeyle işe başladı.

İlki, sosyal ağın çalışanların iletişimi için bir araç olarak çalışma ortamına girmesiydi. O zamanlarda, sosyal ağ öncelikli olarak kolej çocukları ve interneti yeni benimsemiş kişilerin kullandığı bir tüketici ürünü olarak görülüyordu. Fakat bir kaç yıl içinde sosyal ağlar çok geniş bir kesim tarafından kullanılmaya başlandı. Biz bu gelişimi fark ettik ve insanların bu tür açık, transparan iletişim biçimini sadece kişisel yaşamlarında değil, işte de talep ettiklerine inandık. Açıklık ve transparanlığın artması, iş yapış biçimini dönüştürebilir, daha çevik ve rekabetçi yapabilirdi. Bu dönüşüm başlangıçta bazılarının gözünü korkutacak gibi görünse de, firmalar er ya da geç fırsatları ve rekabetçi gerekliliği görebilirdi. Bu bir fırsatı üretti. Böylece yeni bir iş yazılımı kategorisi, ‘Kurumsal Sosyal Ağ’ doğdu.

İkinci önerme, viral bir kurumsal yazılım yapılabileceğine olan inancın yüksek olmasıydı. Kurumsal Sosyal Ağın amacı çalışanlara bir söz hakkı vermekse, niçin bu kullanmakta oldukları yazılım içerisinde daha büyük bir söz hakkı ile başlamasındı? Yammer her hangi bir çalışana, üye olma, ürünü ücretsiz kullanmaya başlama ve çalışma arkadaşlarıyla paylaşma hakkı verdi. Çalışanlar ürünün kalitesini bir kere onayladıktan sonra, firma ağına sahip olmak için ödeme yapabilirdi ve ileri özellikleri ve servisleri satın alabilirdi. Bu “satın almadan önce dene” yaklaşımının sadece çalışanlar için değil, aynı zamanda “hazır yazılım” yerine, satın alınan yazılımın gerçekten kullanılacağına emin olabilecek olan firmaların karar vericileri için de cazip bir yaklaşım olduğuna inanıldı.

Böylece, uzun çalışmalarımız sonucu oluşan viral etkiyle birlikte Yammer, bugünkü bilinirliğine ulaştı. Beş yıl önce yapılan bu çözümleme, günümüzde ‘Bilgi Teknolojisinin (BT) Tüketicileştirilmesi’ olarak literatüre geçti.

Yammer ve Microsoft

Bir yıl önce, Microsoft olarak Yammer’a inanılmaz bir fırsat sunduk. Kurumsal ürünlerimizle, Kurumsal Sosyal Ağ’ın olanaklarını birleştirdik.

Ürün entegrasyonu: Sosyal ağların çalışma ortamında başarılı olması için, her gün işte kullanılan uygulamaların içinde yer almasının ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Microsoft ve Yammer işbirliği işte tam bu noktada devreye girdi. Yammer, Microsoft’un parçası olarak, şimdi iş hayatında çok yaygın kullanılan Office, Dynamics, Lync ve Skype yazılım ürünleriyle entegre olma şansına sahip. Kasım ayındaki SharePoint Konferansı’nda, ürünler arasında daha büyük bağlantı deneyimlerini yönlendirecek üç alanda (kimlik, içerik ve mesajlaşma) temel entegrasyon çalışmasına yoğunlaştığımızı belirttik. Bu çalışmaların çoğu son 12 ayda kullanıcıların gördüğü özelliklerin bir beyanı olacaktı, fakat dikkate değer gelişme yakında duyurulan Office 365 haber akışının Yammer ile değişim olanağını içeriyor olmasıydı.

Ölçeğe göre uyum: Viral yayılımla Yammer bir çok kuruma ulaşmıştı, ancak Microsoft ile işbirliği yayılımın devasa hızda büyümesini sağladı. Yaklaşık 40,000 satıcısıyla Microsoft’un global satış gücü, Kurumsal Sosyal Ağın anadamarını oluşturmaya yardımcı olmak için inanılmaz bir kaynak.

Yammer ile Office 365 arasında büyük  bir sinerji oluştu, o kadar ki bunun bir sonucu olarak Redmond’da Yammer Kuzey Takımları kuruldu. Bu takımlar, Yammer içerisinde, Microsoft Translator’ı kullanarak gerçek zamanlı mesaj çevirisi, Inbox’ın geliştirilmesi, Online Now ve platform güncelleştirmeleri ve mobil farklı platform geliştirmelerinin Windows, iOS ve Android üzerinde sürdürülmesi gibi hızlı buluşlar yapmaya devam etti.

İleriye baktığımızda

Yammer’ın, Kurumsal Sosyal Ağ olarak firmaların çalışma biçimini dönüştürecek, bir sonraki temel iletişim devrimi olacağına inanıyoruz. Ayrıca, kurumsal alıcıların kendi araçlarını seçmeye başladıklarını, iş yazılımlarının kullanıcıların kabulü için rekabette farklı geliştirmelere ihtiyaç duyar hale geldiklerini biliyoruz.

Yammer’ın başarısındaki anahtar neden, kurumsal sosyal köşe taşlarını insanların her gün kullandığı uygulamaların içine yerleştirerek, iş ortamındaki işbirliğini artırmaya yönelik çabasıdır.

Microsoft ve Yammer işbirliğinin Kurumsal Sosyal Yapı içerisinde vizyon ve deneyim ortaklığı, servis geliştiriciliği açısından çok daha önde durduğunu söylemek yanlış olmaz. İleriye baktığımızda, Yammer’ın Kurumsal Sosyal Ağ yapılanmaları içinde ayırt edici  yerini pekiştireceğine ve çok daha fazla viralite yakalayacağına inancımız tam.